Pędzel nr 24

Pędzle do dokładnego modelowania kompozytów
Pinsel Nr. 24
Numer produktu: 10762

1 zestaw składający się z 5 podwójnie zakończonych pędzelków (autoklawowalnych) do dokładnego modelowania kompozytów. Nadają się w przybliżeniu do 10 cykli sterylizacji w autoklawie.

Doskonałe produkty - serwis wielokrotnie certyfikowany

  • * Nasze produkty klasy IIa są certyfikowane w Unii Europejskiej jako wyroby medyczne zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG przez SGS CE1639, wyłącznie dla wskazań opisanych w odpowiednich instrukcjach użytkowania. Inne zastosowania pozamedyczne przypisywane tym produktom nie wchodzą w zakres certyfikacji CE i użytkownicy powinni być świadomi, że działanie i/lub bezpieczeństwo produktu nie zostało ocenione przez SGS dla tych celów.